TIETOSUOJA

1. Rekisterinpitäjä sekä Rekisterin käyttötarkoitus

Bulju Oy (3205003-7) ylläpitää asiakasrekisteriä tilauksien toimittamista varten. Asiakkaiden tietoja ei välitetä ulkopuolisille eikä niitä myydä eteenpäin. Tietoja käytetään tilausten toimittamiseen sekä asiakaspalvelun parantamiseen.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Rekisteristä vastaa yrityksen toimitusjohtaja, sekä hallituksen puheenjohtaja.

Lisätietoa: toimari@bulju.fi

3. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste: Tietoja kerätään ainoastaan tilausten toimittamista sekä asiakaskokemuksen parantamista varten.

4. Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan yhteystiedot eli nimi, osoite, sähköposti sekä puhelinnumero.